ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ 

​ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ,

ਬਲਕਿ ਤਲਵਾਰ ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰੀ,

ਉਹ ਖਸਮੁ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਰਦ,

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੇ ਮੇਰਾ ਦਰਦ,

ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ,

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ,

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ,

ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਡਾਢਾ ਚੋਖਾ, 

ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ,

ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਤ,

ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ,

ਰੱਖਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ,

ਸੁਣਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ,

ਕਰਾਂ ਜਿਸਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ, 

ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ,

ਨਾਰ ਬਣ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਝਾਵਾਂ,

ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ, 

ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਖਸਮ ਉਜਾੜਾ,

ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ,

ਸਮਝੇ ਮੈਂਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ,

ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾਨ,

ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ,

ਪੜ੍ਹੋ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ,

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ,

ਮੈਂਥੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਭਗਤੀ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s