ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਸੱਜਣ 

ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ,

ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ,

ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ,

ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਓ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ,

ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ,

ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕ,

ਸਿੰਧਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ,

ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ,

ਤੇ ਅਮਨ ਹੀ ਸਕੂਨ,

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ,

ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੀ ਮਨ ਜਦੇ-ਕਦੇ, 

ਤਾਂ ਹੁੱਝਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ,

ਤਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ,

ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੋਲੀਆਂ,

ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ,

ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, 

ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ,

ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਤੇ ਯਮਲੀਆਂ,

ਤੇਰੇ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗੀ, 

ਤੇਰੇ ਜੋਧੇ ਭੁਝੰਗੀ,

ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਓਥੇ,

ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਵੰਡੇ ਜਿੱਥੇ,

ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ,

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,

ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,

ਕੌਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੀ,

ਜਿਸਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, 

ਅੱਜ ਕਮਾਨ ਉਸੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ,

ਤੈਂਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ,

ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਝੰਡੀ,

ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ,

ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘੋਨੀ ਜਾਂ ਰੰਡੀ,

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਸੱਜਣ,

ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ, 

ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣ,

ਬੱਸ ਐਸੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ,

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, 

ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣਾ,

ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੜੋਂ ਵੱਢਣਾ  ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s