ਸੁਧਾ Ambrosia

ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ,

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ,

ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਿੱਘਾ,

ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵਰਗਾ ।

Today the day is,

Like your skin,

It is cosy,

Like your amity.

 

 ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਕਰੇ,

ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ,

ਸਕੂਨ ਇਹ ਦੇਵੇ,

ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਵੇਂ ।

It is exquisite,

Like your sight,

It is serene,

Like your being.

 

 ਮੈਂਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਾਇਲ,

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ,

ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹਾਲ,

ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ।

Persuades me,

Your colour cerise,

I am a sacrifice,

To your brisk gravitas.

 

 ਕਿਉਂ ਕਰੇਂ ਕਲੋਲ,

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲ,

ਹੁਣ ਭੇਦ ਖੋਲੀਏ,

ਸੁਧਾ ਰਸ ਘੋਲੀਏ ।

Why you flirt,

With me beloved,

Let’s now confide secrets,

Let’s liquefy ambrosia liquids.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s